webmaster

Λάμπρου: Ομιλία Δερβιτσάνης

«Τα Ταξίδια της Φηγού», του Παναγιώτη Μπάρκα,Εκδόσεις Ελίκρανον (Αθήνα, 2016),Δερβιτσάνη, Βόρειος Ήπειρος,Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, 18:00 Κύριε εκπρόσωπε της ελληνικής πρεσβείας,Σεβαστέ πάτερ,Κυρία Μπεζιάνη,κύριε εκπρόσωπε της τοπικής αυτοδιοίκησηςΚυρίες και κύριοι καλησπέρα Σας. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στον τόπο Σας. Έρχομαι από την Αθήνα αλλά κατάγομαι λίγο πιο κάτω από τα σύνορα, από ένα χωριό …

Λάμπρου: Ομιλία Δερβιτσάνης Read More »

Τα ταξίδια της Φηγού

Δύο λόγια για το βιβλίο «Τα ταξίδια της Φηγού» του Aναπλ. Καθ. Παναγιώτη Μπάρκα Το τρίτομο βιβλίο «Τα ταξίδια της Φηγού» είναι του συγγραφέα Αναπλ. Καθ. Παναγιώτη Μπάρκα, ο οποίος διδάσκει στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Ο τίτλος του βιβλίου «Τα ταξίδια της Φηγού» σε πρώτη όψη μοιάζει λογοτεχνικός. Στην ουσία συμπυκνώνει όλη …

Τα ταξίδια της Φηγού Read More »

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών

Κ. J. Beloch,Griechische Geschichte, zweite neugestaltete Auflage,Berlin – Leipzig 1926 – 1927ΜΕ­ΤΑ­ΦΡΑ­ΣΙΣ: Ν. ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ Προ­ει­σα­γω­γι­κὸν Ση­μεί­ω­μα Τὸ ρα­δι­ό­φω­νον τῶν βο­ρεί­ων γει­τό­νων συ­χνὰ κά­μνει λό­γον πε­ρὶ αὐ­το­νό­μου Μα­κε­δο­νί­ας καὶ πε­ρὶ τῶν ἐ­θνι­κῶν δι­εκ­δι­κή­σε­ων τῶν Ἀλ­βα­νῶν εἰς τὴν Ἤ­πει­ρον. Οἱ συν­τά­κται τῶν ἐκ­πομ­πῶν τού­των ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται, ὅ­τι ἡ Ἤ­πει­ρος καὶ ἡ Μα­κε­δο­νία δὲν ἦ­σαν ἀρ­χῆ­θεν ἑλ­λη­νι­καὶ χῶ­ραι καὶ …

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών Read More »

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου

Α’ Πρὸς βορ­ρᾶν τῆς Μο­σχο­πό­λεως κα­τηυ­λί­ζοντο, ὅ­ταν με­τέ­βην ἐ­κεῖ, συν­τά­γματά τινα τοῦ Γαλ­λι­κοῦ στρα­τοῦ. Πα­ρέ­κει ἦ­σαν τὰ ἐ­ρεί­πια τῆς Μο­σχο­πό­λεως, δι­ότι σή­με­ρον οὐ­δὲν ὑ­φί­στα­ται ἐκ τῆς πλου­σίας καὶ εὐ­δαί­μο­νος ἄλ­λοτε πό­λεως. Ὁ Σαλῆ – Μπούτ­κας, Ἀλ­βα­νὸς ἀρ­χι­λη­στής, ἡ­γού­με­νος συμ­μο­ριῶν Γκέ­κη­δων ἐ­πυρ­πό­λησε ταύ­την, ἐ­φό­νευσε πλεί­στους ἐκ τῶν κα­τοί­κων της, καὶ ἀ­πῆλ­θεν. Οἱ ἐ­πι­ζή­σαν­τες Μο­σχο­πο­λῖ­ται κα­τέ­φυ­γαν εἰς …

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου Read More »

Η Κατωγέφυρα στη Φοινίκη

του Σπύρου Μαντά Η Κατωγέφυρα, λεγόμενη παλιά αλλιώς και γεφύρι του Χούσμπεη, βρισκόταν νότια του Δέλβινου, κάτω από τον λόφο όπου παλαιά ήταν χτισμένη η αρχαία Φοινίκη. Γεφύρωνε την Μπίστριτσα -εξ ου και γεφυρομπίστρισσο-, τον Συμόεις των βυζαντινών, που πηγάζει απ’ τη Μουζίνα στο «Γαλάζιο Μάτι». Ο δρόμος που εξυπηρετούσε οδηγούσε στην Κρανιά -εξ ου …

Η Κατωγέφυρα στη Φοινίκη Read More »

Ο έγγειών ασταθής Αλβανικός παράγοντας

του Ιωάννη Σ. Λάμπρου Το παρόν κείμενο σκοπό έχει να καταδείξει τον εγγενώς ασταθή χαρακτήρα του αλβανικού παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αστάθεια, η οποία δεν εκπορεύεται μόνον από την αναθεωρητικό χαρακτήρα της αλβανικής εξωτερικής πολιτικής και του αλβανικού παράγοντα στο σύνολό του, αλλά και της εσωτερικής αδυναμίας του αλβανικού κράτους – και …

Ο έγγειών ασταθής Αλβανικός παράγοντας Read More »

Η Ελληνική Πατερική Σκέψη Ως Οδηγός για τον Ιδανικό Άρχοντα

του Παύλου Αθ. ΠαλούκαEπίτ. Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε. Η ύπαρξη και λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας προϋποθέτει και συναρτάται με το φαινόμενο της ηγεσίας. Tres faciunt collegium, δηλαδή τρεις (τρία πρόσωπα) ποιοῦσι (συνιστῶσι) σωματείον, κατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο1. «Ως εκ τούτου είναι φαινόμενο παγκόσμιο και καθολικό… Οι μελετητές των κοινωνικών φαινομένων έδωσαν πρωταρχική σημασία στον λειτουργικό ρόλο …

Η Ελληνική Πατερική Σκέψη Ως Οδηγός για τον Ιδανικό Άρχοντα Read More »

Το Ιδίωμα της Χιμαρας: Όψεις στην Κοινωνία και τη Λογοτεχνία

Αμαλία Ρόντου,Γεώργιος Τσερπές,Χρήστος Αρμάντο Γκέζος Περίληψη Το χιμαριώτικο ιδίωμα, που τόσο λίγο έχει μελετηθεί ως τώρα, κατατάσσεται στα νότια νεοελληνικά ιδιώματα, παρά τη γεωγραφική τοποθεσία της προς εξέταση περιοχής. Και αυτό καταγράφεται σε μεγαλύτερη ένταση συγκριτικά με άλλα βορειοηπειρωτικά ιδιώματα, που ενίοτε συναπαρτίζονται από νότια ή ημι-βόρεια χαρακτηριστικά, ενώ η απομόνωση της Χιμάρας ανάμεσα σε …

Το Ιδίωμα της Χιμαρας: Όψεις στην Κοινωνία και τη Λογοτεχνία Read More »

Αρχεία ελληνικών εφημερίδων τοπικού ενδιαφέροντος από το 1830

Διαθέτουν ακόμα στη βιβλιοθήκη τους ως αρχειακό υλικό (για τις ανάγκες των μελετητών–ερευνητών), μεγάλο μέρος από τα αρχεία εφημερίδων: Φωνή της Ηπείρου, Ήπειρος, Πελασγός, Πελασγός Κορυτσάς, Ηπειρωτική Άμυνα, Ομόνοια Concordia, Πυρσός Βορείου Ηπείρου, Βορειοηπειρωτικός Αγών, Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός, Η Βόρειος Ήπειρος, Η σκλαβωμένη Βόρειος Ήπειρος, Λαϊκό Βήμα, Βορειοηπειρωτικό Βήμα, Βορειοηπειρωτικά Νιάτα, Βόρειος Ήπειρος, κ. α. Παράλληλα …

Αρχεία ελληνικών εφημερίδων τοπικού ενδιαφέροντος από το 1830 Read More »

Τα Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα

ΤΑ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ» Πρόσφατα, οι εκδόσεις Ελίκρανον, εγκαινίασαν τη νέα σειρά,  «Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα», με την έκδοση του «Εικονογραφημένου Ηπειρωτικού Ημερολογίου» του 1911, του Μιλτιάδου Αθ. Οικονομίδου, έχοντας ως στόχο την αναδημοσίευση των παλιών Ηπειρωτικών Ημερολογίων και Λευκωμάτων, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο εκδοτικό γίγνεσθαι στα τέλη του 19ου, αρχές του …

Τα Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα Read More »

Scroll to Top