Οι Εκδόσεις μας

Σειρά Ιστορικών Κειμένων

Η εκδοτική ομάδα Ελίκρανον στην προσπάθειά να δώσουν στους σημερινούς αναγνώστες την πολύτιμη βιβλιογραφία των τριών τελευταίων αιώνων, συγκεντρώσαμε και ψηφιοποιήσαμε ένα τεράστιο πλούτο ελληνικών κειμένων, αρχικά ηπειρωτικών και στη συνέχεια όλων των ελληνικών χώρων και θεμάτων, ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτικών, θρησκευτικών και λαϊκών παραδόσεων, που έχουν ως θεματικό άξονα, τους αγώνες για την επιβίωση, την ανάδειξη του πολιτισμού και την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού στην εποχή τους.

Φίλοι, μας παρότρυναν ώστε, όλον αυτόν τον πλούτο που συγκεντρώσαμε να τον δώσουμε και στους αναγνώστες μας μέσα από μια νέα σειρά αναστατικών εκδόσεων. Ο σκοπός της νέας «αναστατικής» έκδοσης των κειμένων αυτών είναι κυρίως επιστημονικός, δεδομένου ότι προάγει την έρευνα σε ότι αφορά στην διαχρονική πορεία του Ελληνισμού και τα σχετικά με αυτόν ιστορικά ζητήματα. Επιπλέον, η επανέκδοση των κειμένων αυτών, έρχεται σε μια εποχή που διάφορα κέντρα ύποπτης παγκοσμιοποίησης φέρουν στην επικαιρότητα, καθημερινώς όλο και περισσότερο απόψεις περί αποδόμησης των εθνών και διάλυσης του κράτους-έθνους.

Το ενδιαφέρον με το οποίο έγιναν ασμένως δεκτές οι σειρές «Ηπειρωτική Πατριδογνωσία» και «Μακεδονική Πατριδογνωσία», οι οποίες προηγήθηκαν της παρούσης, μας ώθησε, να συνεχίσουμε την εκδοτική αυτή προσπάθεια, με την ως άνω σειρά, ως προσφορά στους φιλίστορες.

Scroll to Top