Δράσεις

Δράσεις

Οι δράσεις της Ελίκρανον ΑμΚΕ εμπίπτουν με τους σκοπούς και τους στόχους που περιγράφονται στο Καταστατικό της, δίνουν έμφαση και ενθαρρύνουν την προστασία και την προώθηση των πολιτιστικών στοιχείων διασυνοριακής συνεργασίας, στην περίπτωση μας, τον πολιτισμό και παράδοση και τα γράμματα των Ελλήνων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

hpeiros-mamopoullos-agioi-saranda

Αντικείμενο

  • Εκδόσεις βιβλίων που αφορούν το τόπο μας

  • (Επαν)έκδοση εφημερίδας «Ελληνισμός» και των ενθέτων της

  • Έκδοση (απρόσκοπτη) της επετηρίδας «Ελίκρανον»

  • Συλλογή ιστορικών αρχείων - τεκμηρίων για βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό

  • Ψηφιοποίηση όλου του συγκεντρωμένου αρχειακού υλικού

  • Συγκρότηση θεματικών ερευνητικών ομάδων Βορειοηπειρωτών επιστημόνων για έρευνα συγκεκριμένων θεμάτων

  • Συλλογή επιστημονικού υλικού για δημιουργία Εγκυκλοπαίδειας Ελληνισμού εν Αλβανία

  • Δημιουργία βιβλιοθηκών για σχολεία και πολιτιστικά κέντρα στην Αλβανία και σε περιοχές που διαμένει έντονο ελληνικό στοιχείο

  • Δημιουργία με το υλικό που συλλέγουμε μιας διαδικτυακής πύλης e-ellinismos.alb

Δημιουργία Βιβλιοθηκών

Από το 2013 η εταιρεία Ελίκρανον ΑμΚΕ εγκαινίασε μια νέα δράση, αυτή της δημιουργίας επιστημονικής βιβλιοθήκης για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Αργότερα από το 2017 άρχισε να δημιουργεί μαθητικές βιβλιοθήκες για τα ελληνικά σχολικά κέντρα στην Αλβανία και για τα Πολιτιστικά Κέντρα των Μειονοτικών Δήμων (Δροπόλεως, Φοινίκης και Χιμάρας).

Οι βιβλιοθήκες αυτές δημιουργούνται από δωρεές φίλων της «Ελίκρανον ΑμΚΕ», καθώς και επιστημονικών ιδρυμάτων της Ελλάδος, που γνωρίζουν το έργο μας. Σημαντικό μέρος των βιβλίων αυτών προέρχονται και από τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη Αθηνών, καθώς και από δωρεές βιβλίων άλλων εκδόσεων, που γνωρίζουν τις δράσεις μας.

Τα βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες είναι λογοτεχνικά, παιδικά και βοηθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ τα βιβλία που έχουμε για τις βιβλιοθήκες των Πολιτιστικών Κέντρων των Δήμων και του Πανεπιστημίου είναι ιστορικού, ερευνητικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί τέτοιες βιβλιοθήκες στο Σχολείο «Όμηρος» Χιμάρας (έτος 2006) καθώς και στο Ελληνικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αργυροκάστρου (έτος 2015-2018).

arxaia-sfragida

Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε την αλήθεια,
για την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού στην ενιαία Ήπειρο και την Αλβανία,
κατά τρόπο αυστηρά επιστημονικό στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας και της βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας.

Scroll to Top