Μήνας: Μάρτιος 2022

Λάμπρου: Ομιλία Δερβιτσάνης

«Τα Ταξίδια της Φηγού», του Παναγιώτη Μπάρκα,Εκδόσεις Ελίκρανον (Αθήνα, 2016),Δερβιτσάνη, Βόρειος Ήπειρος,Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, 18:00 Κύριε εκπρόσωπε της ελληνικής πρεσβείας,Σεβαστέ πάτερ,Κυρία Μπεζιάνη,κύριε εκπρόσωπε της τοπικής αυτοδιοίκησηςΚυρίες και κύριοι καλησπέρα Σας. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στον τόπο Σας. Έρχομαι από την Αθήνα αλλά κατάγομαι λίγο πιο κάτω από τα σύνορα, από ένα χωριό …

Λάμπρου: Ομιλία Δερβιτσάνης Read More »

Τα ταξίδια της Φηγού

Δύο λόγια για το βιβλίο «Τα ταξίδια της Φηγού» του Aναπλ. Καθ. Παναγιώτη Μπάρκα Το τρίτομο βιβλίο «Τα ταξίδια της Φηγού» είναι του συγγραφέα Αναπλ. Καθ. Παναγιώτη Μπάρκα, ο οποίος διδάσκει στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Ο τίτλος του βιβλίου «Τα ταξίδια της Φηγού» σε πρώτη όψη μοιάζει λογοτεχνικός. Στην ουσία συμπυκνώνει όλη …

Τα ταξίδια της Φηγού Read More »

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών

Κ. J. Beloch,Griechische Geschichte, zweite neugestaltete Auflage,Berlin – Leipzig 1926 – 1927ΜΕ­ΤΑ­ΦΡΑ­ΣΙΣ: Ν. ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ Προ­ει­σα­γω­γι­κὸν Ση­μεί­ω­μα Τὸ ρα­δι­ό­φω­νον τῶν βο­ρεί­ων γει­τό­νων συ­χνὰ κά­μνει λό­γον πε­ρὶ αὐ­το­νό­μου Μα­κε­δο­νί­ας καὶ πε­ρὶ τῶν ἐ­θνι­κῶν δι­εκ­δι­κή­σε­ων τῶν Ἀλ­βα­νῶν εἰς τὴν Ἤ­πει­ρον. Οἱ συν­τά­κται τῶν ἐκ­πομ­πῶν τού­των ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται, ὅ­τι ἡ Ἤ­πει­ρος καὶ ἡ Μα­κε­δο­νία δὲν ἦ­σαν ἀρ­χῆ­θεν ἑλ­λη­νι­καὶ χῶ­ραι καὶ …

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών Read More »

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου

Α’ Πρὸς βορ­ρᾶν τῆς Μο­σχο­πό­λεως κα­τηυ­λί­ζοντο, ὅ­ταν με­τέ­βην ἐ­κεῖ, συν­τά­γματά τινα τοῦ Γαλ­λι­κοῦ στρα­τοῦ. Πα­ρέ­κει ἦ­σαν τὰ ἐ­ρεί­πια τῆς Μο­σχο­πό­λεως, δι­ότι σή­με­ρον οὐ­δὲν ὑ­φί­στα­ται ἐκ τῆς πλου­σίας καὶ εὐ­δαί­μο­νος ἄλ­λοτε πό­λεως. Ὁ Σαλῆ – Μπούτ­κας, Ἀλ­βα­νὸς ἀρ­χι­λη­στής, ἡ­γού­με­νος συμ­μο­ριῶν Γκέ­κη­δων ἐ­πυρ­πό­λησε ταύ­την, ἐ­φό­νευσε πλεί­στους ἐκ τῶν κα­τοί­κων της, καὶ ἀ­πῆλ­θεν. Οἱ ἐ­πι­ζή­σαν­τες Μο­σχο­πο­λῖ­ται κα­τέ­φυ­γαν εἰς …

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου Read More »

Scroll to Top