Συλλογή ιστορικών αρχείων

Χάριν των προσπαθειών των συνεργατών μας η Ελίκρανον ΑμΚΕ διαθέτει σήμερα τεράστιο όγκο πολύτιμων αρχείων (σε μορφή χειρογράφων ή από δημοσιεύματα παλιών εφημερίδων), συμπατριωτών μας που αναφέρονται στην ιστορία, στις παραδόσεις και στον πολιτισμό του Ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο και γενικότερα στην Αλβανία. Αναφέρουμε εξ αυτών: τα αρχεία εφημερίδων ελληνο-ηπειρωτικού και αλβανικού ενδιαφέροντος αρχής γενομένης από το 1878, τη συλλογή εκατοντάδων παλαιογράφων (χειρόγραφες επιστολές, κώδικες, διαθήκες, παραχωρητήρια κ.α.), από τις περιοχές Κορυτσάς, Κολωνίας, Λιούντζης, Πρεμετής, Δελβίνου, Χιμάρας, Θεολόγου, Δροπόλεως κ.α., τη συλλογή εκατοντάδων σελίδων οθωμανικών εγγράφων, που αφορούν τις περιοχές μας (διατυπωμένων στην παλαιοτουρκική γλώσσα), τη συλλογή δεκάδων διαθηκών Βορειοηπειρωτών ευεργετών, τους Φακέλους αρχείων για κάθε μία εκ των ελληνικών κοινοτήτων στην Αλβανία, τη συλλογή δεκάδων καταστατικών σωματείων των εν αποδημία Ελλήνων εξ Αλβανίας για την περίοδο 1878- 2015 κ.α.

Άμεσος βασικός στόχος του φορέα μας είναι: Όλο αυτό το πολύτιμο ιστορικό υλικό να δει το φως της δημοσιότητας και να καταστεί εργαλείο έρευνας και κίνητρο προς τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και διανοούμενους για την περαιτέρω μελέτη και εξερεύνηση της ιστορικής αληθείας αφενός και, αφετέρου να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια φιλαλληλίας και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών της περιοχής μας με μια σειρά πολιτιστικών-επιστημονικών δράσεων.

Scroll to Top