Οι Εκδόσεις μας

Μακεδονική Πατριδογνωσία

makedhoniki-patridhognosia

Είναι μια σειρά (επαν)έκδοσης βιβλίων, που αφορούν τη Μακεδονία, τα οποία συγγράφηκαν και εκδόθηκαν κατά την τελευταία φάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως κατά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για μια εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων Ελίκρανον που έχει ως στόχο να προσφέρει στους σημερινούς μελετητές και ερευνητές  την πλούσια βιβλιογραφία της εποχής εκείνης, συμπληρώνοντας έτσι το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό.

Ο κύριος λόγος που μας οδήγησε στην (επανέκδοση της σειράς αυτής είναι το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία του 18ου -19ου αιώνα οι περιοχές Κολωνίας, Λεσκοβικίου, Βιγλίστης, Οπάρης, Μοσχοπόλεως, Κορυτσάς και περιοίκιδος, που σήμερα ανήκουν στην αλβανική επικράτεια και που από ανέκαθεν υπήρχε ελληνισμός, αναφέρονται ως τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Πολλές φορές μάλιστα, ως τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας αναφέρονται και οι διοικητικές περιφέρειες Αργυροκάστρου, Πρεμετής και Βερατίου.

Επιπλέον, η σπάνια αυτή σειρά έρχεται σε μια εποχή, κατά την οποία προβάλλονται αναθεωρητικές απόψεις και καταβάλλονται προσπάθειες αλλοίωσης της ιστορικής πραγματικότητας, από κέντρα τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Το ενδιαφέρον με το οποίο έγινε δεκτή η σειρά «Ηπειρωτική Πατριδογνωσία», η οποία προηγήθηκε της παρούσας, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε την εκδοτική αυτή προσπάθεια.

Scroll to Top