Οι Εκδόσεις μας

Ηπειρωτική Πατριδογνωσία

Η «Ηπειρωτική Πατριδογνωσία», είναι μια σειρά (επαν)έκδοσης των βιβλίων, που αφορούν την Ήπειρο και κυρίως το βόρειο τμήμα της, στην τελευταία φάση της Οθωμανοκρατίας (του 19ου αιώνα) και μετέπειτα. Είναι μια εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων Ελίκρανον που φρονεί να επαναφέρει κοντά στους σημερινούς ερευνητές την πλούσια βιβλιογραφία του 18ου–19ου αι. καθώς και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, συμπληρώνοντας έτσι το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό.

Ο σκοπός της «ανάστασης» των βιβλίων αυτών αλλά και της «αναστάτωσης» του αναγνωστικού κοινού με την ανατύπωσή τους, είναι όχι μόνο πατριωτικός αλλά περισσότερο  επιστημονικός, αφού προάγει την ιστορική έρευνα και την  ηπειρωτολογία, δεδομένου ότι τα πλείστα βιβλία της σειράς αυτής είναι σχεδόν άγνωστα στη βιβλιογραφία (κυρίως στην αλβανική) – μα και εξαιρετικώς σπάνια για τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Επιπλέον, η σπάνια αυτή σειρά των διακοσίων και πλέον τίτλων έρχεται σε μια εποχή, που ουριοδρομούν σε ελεύθερα ερευνητικά πελάγη οι νέοι Αλβανοί και Βορειοηπειρώτες επιστήμονες αναζητώντας νέες πηγές άντλησης ιστορικών πληροφοριών, παραμερίζοντας ιδεολογήματα και αγκυλώσεις του πικρού σε βιώματα 20ου αιώνα…

Scroll to Top