Η Εταιρεία μας

elikranon-logo

Ελίκρανον

Η Εταιρεία Ερευνών «Ελίκρανον, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε επίσημα, το Δεκέμβριο του 2013, έχει έδρα στην Αθήνα, στοχεύοντας στο άμεσο μέλλον να ιδρύσει παραρτήματα στην Κορυτσά και στο Αργυρόκαστρο.

Η απαρχή της εταιρείας είναι από το 1996. Από τότε, όμως, λειτουργούσε με διαφορετικές νομικές μορφές αλλά πάντα με το ίδιο αντικείμενο που περιγράφει το σημερινό Καταστατικό της. Η κύρια  μέριμνα μας αρχικά ήταν η έκδοση τοπικών εφημερίδων στα πλαίσια των βορειοηπειρωτικών σωματείων στην Ελλάδα, εφημερίδες οι οποίες ενημέρωναν για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και γενικότερα του καθ’ ημάς  βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στην Αλβανία και συνέδεαν τον κόσμο μας με τις μικρές ιδιαίτερες πατρίδες του.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας εκδίδαμε και βιβλία με περιεχόμενο από την ιστορία, την παράδοση και τη λογοτεχνία του τόπου μας. Το 2005 άρχισε η έκδοση της εφημερίδας «Ελληνισμός», ενώ ανοίξαμε ταυτόχρονα και παράρτημα στους Αγίους Σαράντα, το οποίο όμως, αν και είχε επανδρωμένο προσωπικό, λειτούργησε βραχυπρόθεσμα.

argyrokastro
  • Καθημερινότητα

  • Ιστορική Έρευνα

  • Εκδόσεις

  • Πολιτισμός

  • Λαογραφία

  • Παράδοση

arxaia-sfragida

Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε την αλήθεια,
για την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού στην ενιαία Ήπειρο και την Αλβανία,
κατά τρόπο αυστηρά επιστημονικό στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας και της βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας.

Η Εταιρεία Ερευνών

Από το 2013 η «Ελίκρανον ΑμΚΕ» νομιμοποιήθηκε στη νέα μορφή που λειτουργεί σήμερα, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ερευνών και διεύρυνε τις δράσεις της.

Το αντικείμενό της πλέον αναβαθμίστηκε σε ερευνητικό επίπεδο, για θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό στην Αλβανία και γενικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια.

Σε αυτό το πλαίσιο  πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε να συνεισφέρουμε στη διάσωση της ιστορίας και των παραδόσεων του καθ’ ημάς Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και γενικότερα του Ελληνισμού στην Αλβανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, χωρίς φανφαρονισμούς και φραστικές κορώνες πατριδοκαπηλικού εντυπωσιασμού.

  • Έκδοση τοπικών εφημερίδων στα πλαίσια των βορειοηπειρωτικών σωματείων στην Ελλάδα
  • Εφημερίδες για ενημέρωση τεκταινόμενων στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας
  • Έκδοση βιβλίων με περιεχόμενο από την ιστορία, την παράδοση και τη λογοτεχνία του τόπου μας
  • Έκδοση εφημερίδας «Ελληνισμός»

Βεράτιο

Βουθρωτό

Μονή Αγίων Σαράντα

Scroll to Top