Οι Εκδόσεις μας

Εκδόσεις στην Αλβανική - Μεταφράσεις

ekdoseis-alvaniki-metafraseis

Το 2006 εγκαινιάσαμε νέα δραστηριότητα: Τη μετάφραση βιβλίων από την ελληνική στην αλβανική γλώσσα και αντιστρόφως, ώστε να συνεισφέρουμε στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας που αφορά την ελληνοαλβανική συνύπαρξη στο χώρο της Ηπείρου και γενικότερα το χώρο των Δυτικών Βαλκανίων.

Με τη μετάφραση κάθε πνευματικής παραγωγής που αναφέρεται στην ιστορική, πολιτιστική, κοινωνικοοικονομική και καλλιτεχνική/λαογραφική απεικόνιση του πολιτισμικού τοπίου της νότιας Αλβανίας (του καθ’ ημάς Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού), επιδιώκουμε να χαράξουμε, έναν νέο δίαυλο επιστημονικής επικοινωνίας και ένα δημοκρατικό τρόπο εποικοδομητικής αντιλογίας πάνω στα θέματα της συμβίωσης των πολιτισμών στην Ήπειρο, φρονώντας να σπάσουν έτσι τα νταμάρια της μίας και μόνης (επικρατούσας) άποψης, την οποία συχνά προσπαθούν να επιβάλλουν όχι μόνο ή μία ή η άλλη πλευρά, αλλά πολλές φορές και εξωηπειρωτικοί παράγοντες.

Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε για την Ήπειρο, την ιστορική αλήθεια κατά τρόπο αυστηρά επιστημονικό και ταυτόχρονα να ασκήσουμε αμφίδρομη επιρροή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας και της βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας. Αυτό ειδικά τώρα, που η Αλβανία οδεύει να γίνει μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Και είναι τώρα η κατάλληλη ώρα να αρθούν και πολλές ιστορικές εκκρεμότητες, ιδίως για την «εντός των τειχών» αλβανική ιστοριογραφία.

Η ανυπαρξία αλβανόφωνης βιβλιογραφίας για όλον τον 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ου  αιώνα, οι σπανιότατες πληροφορίες που αντλούνται από τα βιβλία, με τα οποία καταπιάνονται οι εκδόσεις μας, το θεματολογικό τους εύρος (που απλώνεται στην Ήπειρο  της εθνολογίας, της ανθρωπολογίας, της λαογραφίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας, της αρχαιολογίας κ.λπ.), οι φιλικοί/αδελφικοί δεσμοί που διατηρούσαν οι συγγραφείς εκείνοι με το αρβανίτικο και αλβανικό στοιχείο, η απόρριψη εκ μέρους τους κάθε ίχνους εθνικιστικής αντιπαλότητας και δόγματος, η νηφάλια αντιπαράθεση επιχειρημάτων (περί ελληνικότητας ή ιλλυρικότητας ή αλβανικότητας των εδαφών της κοινής ηπειρωτικής πατρίδας, ως γενέτειρας επί αιώνες Ελλήνων, Μουσουλμάνων και Ορθοδόξων Αλβανών Ηπειρωτών), θέλουμε να πιστεύουμε πως όλα τούτα θα κάνουν τη σειρά αυτή, πολύτιμο εργαλείο επιστημονικής έρευνας στην καταλληλότερη δυνατή εποχή.

Scroll to Top