Δράσεις

Έρευνες – Μελέτες

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών

Κ. J. Beloch,Griechische Geschichte, zweite neugestaltete Auflage,Berlin – Leipzig 1926 - 1927ΜΕ­ΤΑ­ΦΡΑ­ΣΙΣ: Ν. ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ Προ­ει­σα­γω­γι­κὸν Ση­μεί­ω­μα Τὸ ρα­δι­ό­φω­νον τῶν βο­ρεί­ων...

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου

Α' Πρὸς βορ­ρᾶν τῆς Μο­σχο­πό­λεως κα­τηυ­λί­ζοντο, ὅ­ταν με­τέ­βην ἐ­κεῖ, συν­τά­γματά τινα τοῦ Γαλ­λι­κοῦ στρα­τοῦ. Πα­ρέ­κει ἦ­σαν τὰ ἐ­ρεί­πια τῆς Μο­σχο­πό­λεως,...

Τα Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα

ΤΑ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ» Πρόσφατα, οι εκδόσεις Ελίκρανον, εγκαινίασαν τη νέα σειρά,  «Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα», με την έκδοση...

Το Ιδίωμα της Χιμαρας: Όψεις στην Κοινωνία και τη Λογοτεχνία

Αμαλία Ρόντου,Γεώργιος Τσερπές,Χρήστος Αρμάντο Γκέζος Περίληψη Το χιμαριώτικο ιδίωμα, που τόσο λίγο έχει μελετηθεί ως τώρα, κατατάσσεται στα νότια νεοελληνικά...

Η Ελληνική Πατερική Σκέψη Ως Οδηγός για τον Ιδανικό Άρχοντα

του Παύλου Αθ. ΠαλούκαEπίτ. Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε. Η ύπαρξη και λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας προϋποθέτει και συναρτάται με το φαινόμενο...
Scroll to Top